Luana Calore

Sekretariat

Nadine Giger

Administration

TCM Therapeutin

Barbara Tuma

Msc Sportphysiotherapie Lebenslauf (PDF)

Dipl. Phyisiotherapeut FH

Sara Tajilrou

Dipl. Physiotherapeutin FH

Anja Knaus

Dipl. Physiotherapeutin FH

Katja Flammer

Dipl. Physiotherapeutin FH Beckenbodentrainerin Lebenslauf (PDF)

Vincent Rollando

Dipl. Physiotherapeut Sportphysiotherapeut i.A.

Jamil Odeh

TCM Therapeut