Luana Calore

Sekretariat

Jamil Odeh

TCM Therapeut

Maria Koric

Dipl. Physiotherapeutin Sportphysiotherapeutin i.A. Lebenslauf (PDF)

Sara Tajilrou

Dipl. Physiotherapeutin FH

Anja Knaus

Dipl. Physiotherapeutin FH

Nadine Giger

Administration

Vincent Rollando

Dipl. Physiotherapeut Sportphysiotherapeut i.A.

Katja Flammer

Dipl. Physiotherapeutin FH Beckenbodentrainerin Lebenslauf (PDF)

Barbara Tuma

Msc Sportphysiotherapie Lebenslauf (PDF)

Johanna Werder

Dipl. Physiotherapeutin FH Sportphysiotherapeutin Lebenslauf (PDF)