Simona Staudinger

Sekretariat

Traudl Fröhlich

Dipl. Masseurin

Carmen Spreiter

Dipl. Physiotherapeutin FH Sportphysiotherapeutin Lebenslauf (PDF)

Joyce Vogler

Dipl. Physiotherapeutin FH Sportphysiotherapeutin Lebenslauf (PDF)

Christoph Tschopp

Dipl. Physiotherapeut FH Sportphysiotherapeut i. A. Lebenslauf (PDF)

Nadine Giger

Administration

Katja Flammer

Dipl. Physiotherapeutin FH Beckenbodentrainerin Lebenslauf (PDF)

Gabriel Stadler

Dipl. Physiotherapeut FH Sportphysiotherapeut Lebenslauf (PDF)

Barbara Tuma

Msc Sportphysiotherapie Lebenslauf (PDF)

Luana Calore

Sekretariat

Maria Koricova

Dipl. Physiotherapeutin